Osteopathie

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen, ontstaan door een bewegingsverlies van om het even welk weefsel, centraal staat.
Osteopaten zijn in staat om dit bewegingsverlies met hun handen op te sporen en door middel van speciale technieken weer beweeglijk te maken.

Een osteopaat heeft de nodige competenties om u te onderzoeken en behandelen volgens de normen van de osteopathie. Hij is voldoende onderlegd om te weten wat behandeld kan worden en wat hij moet doorverwijzen naar andere takken van de geneeskunde.
U heeft hiervoor geen voorschrift van de arts nodig. Er is een tegemoetkoming via het ziekenfonds.

http://osteopathiewolfs.be

Energiemeting

Via energie-meting, op basis van de acupunctuur-filosofie, wordt uw lichaamsconstitutie uitgemeten, om zowel het fysische als het psychische terug in balans te brengen.
Het aanvullend middel (voeding, kruid, …) wordt bij deze ook specifiek uitgemeten om zo in uw persoonlijke kracht en harmonie te komen.
Bij voedingsadvies wordt rekening gehouden met de bloedgroep en de mogelijke allergische reactie. Alle voeding kan individueel uitgetest worden om een eventuele belasting te voorkomen.

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Disharmonie tussen beide kan een creatie betekenen voor elke ziektekiem.
Daarom kan ENERGIE-ACUPUNCTUUR een positieve bijdrage leveren om dit te voorkomen. Na een specifieke meting is het mogelijk het oorzakelijk verband vast te stellen betreffende allergische belasting, voedingsintolerantie, energetische storing, e.d. om dit vervolgens in evenwicht te brengen met een aanvullend middel (voeding, kruid,…)

Door storingen te meten in de energie van de organen kan men vroegtijdig problemen behandelen. Door een orgaan op energetisch niveau in balans te brengen, kan men preventief en op een natuurlijke manier met gezondheid bezig zijn.


Shiatsu

Shi-atsu betekent letterlijk vinger-druk. Het is een manuele therapie die ontstaan is in Japan, en gegroeid is uit de traditionele Oosterse geneeskunde. Het Japanse Ministerie van Volksgezondheid omschrijft Shiatsu als volgt: ‘Shiatsu is een vorm van manipulatie met duimen, vingers en handpalmen, waarmee zonder gebruik van enig instrument, druk wordt uitgeoefend op de menselijke huid, om interne stoornissen te corrigeren, de gezondheid te bevorderen of te bewaren en specifieke problemen te behandelen’.

Door het toepassen van zowel druk- als strektechnieken ter hoogte van bepaalde punten, kan de shiatsu-therapeut de ki (energie) in beweging brengen. Waar spanning zit, treedt ontspanning op en de zwakke zones worden gestimuleerd. Shiatsu heeft als doel de zelfgenezende kracht van het lichaam te activeren en blokkades in de meridianen (energiebanen) op te heffen. Het vrije verloop van ‘energie en bloed’ (zenuwprikkels en bloedcirculatie) zorgt voor een diepe ontspanning waardoor uw weerstand verhoogt en u zich sterker voelt op fysiek en mentaal niveau.

Yoga

Yoga is een allesomvattende levenswetenschap, waarvan de oorsprong ligt in India, vele duizenden jaren geleden. De methoden en doelstellingen van yoga zijn echter universeel.
De Oude Yogi's hadden een diepgaande kennis van de essentiële aard van de mens, en van wat de mens nodig heeft om in harmonie te kunnen leven met zichzelf en met zijn omgeving. Zij zagen het fysieke lichaam als een voertuig, met de geest als zijn bestuurder, de ziel als de ware identiteit van de mens, en actie, emotie en intelligentie als de drie krachten die het lichaam/voertuig drijven. Om deze drie krachten volledig te integreren moeten ze in balans zijn. Rekening houdend met de relatie tussen lichaam en geest, formuleerde de Yogi's een unieke methode om deze balans te behouden - een methode die alle bewegingen die nodig zijn voor een fysieke gezondheid combineert met de Ademhalingstechnieken en Meditatietechnieken die garant staan voor de gemoedsrust.

Groepsyoga: sluit aan bij één van de bestaande groepen of stel zelf een groepje samen.

Rugyoga: vervolgsessies van het rugprogramma, met aangepaste oefeningen specifiek geselecteerd ter preventie van rugklachten.

Individuele yoga: yogasessie voor uw specifieke vraag of klacht.


image-348685-Logo-met-tekst-16790.png
www.osteopathiewolfs.be